Chính sách giá

Trên website www.vnproin.com toàn bộ sản phẩm đều có thể mua với giá tốt.

Bằng việc minh bạch thông tin sản phẩm và hướng dẫn chi tiết, VNPRO giúp người dùng tìm được sản phẩm tốt nhất cho mình.

Chính sách đổi trả 

Thời hạn đổi trả hàng hóa khi mua hàng tại VNPRO được thực hiện trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đổi trả từ Khách hàng.

VNPRO sẽ thực hiện các phương thức 01 đổi 01 hoặc hoàn tiền bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản khách hàng cung cấp qua các nền tảng giao tiếp kinh doanh mà VNPRO sử dụng. Các chi phí hoàn tiền sẽ do VNPRO chịu trách nhiệm.

Chính sách giao hàng

Việc tính phí giao hàng sẽ được VNPRO thông báo trực tiếp cho mỗi lần giao sản phẩm. VNPRO sẽ thực hiện giao hàng đúng địa chỉ khách hàng yêu cầu sau khi xác nhận thông tin đơn hàng và trong thời hạn từ 02 đến 05 ngày tùy địa điểm giao hàng được áp dụng. Nếu có bất kỳ sự phát sinh nào gây chậm trễ cho việc giao hàng, VNPRO sẽ thông báo ngay trong ngày cho Khách hàng để hai bên cùng giải quyết.

Nghĩa vụ chung của bên bán và bên mua

Mỗi giao dịch sẽ được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi phát sinh khi mua bán hàng hóa được giao dịch theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa bên bán và bên mua. Bên bán và bên mua phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ như cam kết khi phát sinh cho mỗi lần giao dịch mua bán hàng hóa.